Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

edarcy
15:23
8324 afa2 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianoelya noelya
edarcy
00:45
9513 60d5 390
Reposted fromonlyman onlyman viaszydera szydera

November 08 2018

edarcy
23:57
3348 596e 390
J.L. Wiśniewski
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viaNoirBlanc NoirBlanc

November 07 2018

01:13
edarcy
01:13
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
edarcy
01:06
Każdy ma kompleksy. Nawet Kim Kardashian. Największa i najcięższa praca jaką mamy do wykonania w życiu to nie są studia. To nie jest harówa po 12 h dziennie ku czci excela. To samoakceptacja. I wtedy jest łatwiej.

Bo stare powiedzenie głosi: Gdy kobieta jest nieszczęśliwa, to szuka męża. Gdy jest szczęśliwa, to potencjalni mężowie szukają jej.

I to działa w obie strony.
— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoppyseed poppyseed

November 05 2018

edarcy
22:13

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viaEtien Etien
edarcy
22:01
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaEtien Etien
edarcy
21:21
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński - "Elegia codzienna"
edarcy
21:14
9668 a8fc 390
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
edarcy
21:07
8286 c49c 390
Reposted frommangoe mangoe viaelloko elloko

November 02 2018

edarcy
23:05
0203 efa2 390

October 31 2018

edarcy
23:52
Wyobraź mnie sobie: nie zaistnieję, jeśli mnie sobie nie wyobrazisz.
— Vladimir Nabokov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
edarcy
23:50
5534 c48d 390
pan Pakalu mnie rozumie.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata vialexxie lexxie
edarcy
23:48
edarcy
23:37
edarcy
23:32
Reposted fromFlau Flau vialexxie lexxie
edarcy
23:31

October 30 2018

edarcy
20:27
6014 2972 390
edarcy
20:27
6337 b9fc 390
Reposted fromyourhabit yourhabit viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl