Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

edarcy
22:51
6560 995c 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaprzeblyski przeblyski
edarcy
22:51
9024 43c7 390
P. Czerwiński, Międzynaród #2
22:48
5664 6564 390

thegoodcorner:

We really love our Moomins here. A Moomin livery on the Finnair MD-11 plane that flew Helsinki-Tokyo route in the past.

edarcy
22:46
8809 4d22 390
edarcy
22:46
Jeśli jesteś smutna, nałóż więcej szminki i atakuj.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viaprzeblyski przeblyski
edarcy
22:36
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaprzeblyski przeblyski

March 22 2017

00:14
6441 1621 390
edarcy
00:10
6801 68f6 390
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie

March 18 2017

edarcy
00:15
8910 8c69 390
Reposted frommoth-into-flame moth-into-flame viajethra jethra

March 17 2017

edarcy
23:54
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viajethra jethra

March 16 2017

edarcy
22:37
1759 1cd6 390
Reposted frommx77 mx77 viaoll oll
edarcy
22:35
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure viaoll oll
edarcy
22:32
3972 f51a 390
Reposted fromjethra jethra viaoll oll
edarcy
22:07
Ja się tak strasznie wszystkiego wstydzę. Chciałabym poznać kogoś, kto pozbawiłby mnie tego wstydu, który tak bardzo uprzykrza mi życie..
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaoll oll

March 14 2017

edarcy
13:12
9491 7a92 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma

March 13 2017

edarcy
22:13
1936 f5ab 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabeinthe beinthe

March 12 2017

22:39
5335 8ec5 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
edarcy
22:31
4827 8242 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

March 10 2017

21:20
6117 e116 390

alrightanakin:

Look at all of us….growing up..being adults……still obsessed with Harry Potter

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
21:18
5701 8d72 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl