Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

edarcy
00:05
3821 367e 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

July 19 2019

edarcy
23:54
6374 ec53 390
Reposted fromsoftboi softboi vialexxie lexxie
edarcy
23:54
3247 73b5 390
Reposted fromxanth xanth vialexxie lexxie
edarcy
23:50
3934 822c 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viairmelin irmelin

July 16 2019

edarcy
13:43
Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
— Laozi
edarcy
13:43
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
edarcy
10:46
0292 bd79 390
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin

July 12 2019

edarcy
12:28
1821 9137 390
Reposted fromnyaako nyaako viaclementiines clementiines
edarcy
12:26
4461 95d7 390
Reposted fromsoftboi softboi viaclementiines clementiines
edarcy
11:50
edarcy
11:42
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
edarcy
11:41
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.

June 28 2019

edarcy
13:27
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaWlodara Wlodara

June 27 2019

edarcy
20:05
9931 b3dc 390
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin

June 18 2019

edarcy
19:32
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
edarcy
19:31
4872 4b67 390

June 07 2019

edarcy
13:43
1022 e525 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapimpmyheart pimpmyheart

June 03 2019

edarcy
21:15
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później

June 02 2019

21:06
6437 04f2 390
Reposted fromdivi divi viamyszkaminnie myszkaminnie

May 29 2019

edarcy
21:25
4530 18e1 390
Reposted fromnutt nutt viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl