Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

23:10
0940 8427 390
edarcy
23:10

Żeby wszystkie kule na świecie
trafiły we mnie,
toby już nie mogły trafić w nikogo.
I żebym umarła tyle razy,
ile jest ludzi na świecie,
żeby oni nie musieli już umierać,
nawet Niemcy.
I żeby ludzie wcale nie wiedzieli,
że ja umarłam za nich,
żeby nie było im smutno.

Anna Świrszczyńska "Czternastoletnia sanitariuszka myśli zasypiając"

— za: https://tiny.pl/t18dv
Reposted fromzielono zielono viamyszkaminnie myszkaminnie
edarcy
23:08
8531 6185 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

September 13 2019

edarcy
22:09
Nie chcę by minęło mnie, życie które chciałbym mieć
Reposted fromdygoty dygoty viamyszkaminnie myszkaminnie
edarcy
12:58
edarcy
12:52
7724 326d 390
Reposted frompiehus piehus viawakemeupx wakemeupx
edarcy
11:49
4115 b7d9 390
Reposted frompiehus piehus viamglistyporanek mglistyporanek
edarcy
08:36
7085 f03d 390
Reposted frommiststueck miststueck viatimetobegin timetobegin

September 07 2019

edarcy
21:45
2684 3ccf 390
Reposted fromyannim yannim viaimpressive impressive
edarcy
21:31
3427 6ba6 390
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viamyszkaminnie myszkaminnie
edarcy
21:30
0167 b0f8 390

September 01 2019

edarcy
20:01
edarcy
20:01
2219 9fbe 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
edarcy
19:59
1440 b6a9 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viairmelin irmelin
edarcy
19:59
Przestań dawać ludziom zniżki na siebie.
— Marco
Reposted fromzoi zoi viairmelin irmelin
edarcy
19:57
7444 6783 390
Reposted fromcontigo contigo vianot-alice not-alice

August 31 2019

edarcy
22:12
1138 456d 390
Reposted fromrubinek rubinek
edarcy
22:06
1326 6a53 390
edarcy
21:50
edarcy
21:50
8153 5b6c 390
Reposted frompeper peper viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl