Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

edarcy
09:01
6355 e1e8 390
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viaelloko elloko

October 15 2017

edarcy
21:23
Reposted fromfilology filology viamyshirt myshirt
21:23
4844 b4b8 390
Reposted fromtwice twice viamyshirt myshirt
edarcy
21:23
Czego najbardziej się boisz? Przeciętności lękam się w chuj...
— jaśniej.
Reposted fromanncey anncey viamyshirt myshirt
edarcy
21:17
Większość ludzi nie prowadzi swojego życia. Oni tylko je akceptują.
— John Kotter
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viamyshirt myshirt
edarcy
21:14
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
edarcy
21:10
4478 473e 390
Reposted fromojkomena ojkomena viamoth-into-flame moth-into-flame

October 12 2017

edarcy
22:44
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
edarcy
22:40
0904 337b 390
Reposted fromtfu tfu
22:34
5957 dacc 390

unclefather:

me when you first meet me and think i have a lot to offer vs me when you know me for awhile and you know who i am

Reposted fromjagnroku jagnroku viaszydera szydera
22:10
0461 8a52 390
Reposted fromzarzarzarzarzar zarzarzarzarzar viascorpix scorpix
edarcy
22:09
2834 724d 390
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix

October 11 2017

edarcy
20:18
7638 f936 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viaszydera szydera
20:18
1221 a452 390
19:56
0056 2f7d 390
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
edarcy
19:56
2895 c3f3 390
Reposted fromcarly carly viaszydera szydera

October 09 2017

edarcy
21:51
edarcy
21:48
przeraża mnie to, jak ja łatwo marnuję czas.
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie vialaluna laluna
edarcy
21:43
edarcy
21:43
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
Reposted fromevelina evelina viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl