Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

20:16
edarcy
19:50
4052 8178 390
Reposted fromkarahippie karahippie viahelenburns helenburns
edarcy
19:49
1598 d6c2 390
Reposted fromfriends friends viaiblameyou iblameyou
edarcy
09:11
5902 65ff 390
Reposted fromtfu tfu vialaluna laluna

March 16 2018

edarcy
11:06
0106 f683 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaIriss Iriss
edarcy
11:06
4802 6ea2 390
Reposted fromu-dit u-dit viapsychoviolet psychoviolet
edarcy
11:03
8843 a3ee 390
edarcy
10:59
2947 94e7 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialeksandra leksandra
edarcy
10:58
Reposted fromlugola lugola viamauak mauak
edarcy
10:55
3945 5d9a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamauak mauak
edarcy
10:49
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutoflove outoflove
edarcy
10:48
6255 486a 390
Reposted frommerkaba merkaba viamoomins moomins

March 12 2018

edarcy
21:22
5856 2b9d 390
Reposted frommsofall msofall viagoldenowl goldenowl
edarcy
21:19

Krótka notatka z dnia codziennego

mam tak długie ramiona
że mogę całą siebie
przytulić
i tak długie nogi
że mogę przejść sama
przez całe życie

tylko serce mam tak małe
że siebie kochać
nie potrafię

— Zuzanna Dutkiewicz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

March 11 2018

edarcy
00:04
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera

March 01 2018

edarcy
17:17
3656 8473 390
Reposted fromdelain delain vialeksandra leksandra

February 25 2018

edarcy
23:22
Pewnego dnia być może pocałujesz mężczyznę, bez którego nie będziesz mogła oddychać i odkryjesz, że oddychanie jest przereklamowane.
— Karen Marie Moning - "Krwawe szaleństwo"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

February 23 2018

edarcy
19:47
1683 21b5 390

February 22 2018

edarcy
18:02
1693 fbf3 390

February 18 2018

edarcy
22:28
5575 1b6a 390
Reposted fromnutt nutt viamglistyporanek mglistyporanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl