Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

edarcy
22:22
5475 7610 390
Reposted frompiehus piehus viacotarsky cotarsky
edarcy
22:18
7427 251c 390
Reposted from4777727772 4777727772 viatwice twice
edarcy
22:12
0833 9e8a 390
Reposted fromsoftboi softboi viaciarka ciarka
edarcy
22:00
8321 d9df 390
Reposted frompiehus piehus viacotarsky cotarsky
edarcy
21:53
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaathlin athlin

November 08 2019

edarcy
10:24

November 05 2019

08:46
6205 5aa5 390
Reposted fromunco unco viascorpix scorpix

November 04 2019

edarcy
11:04
2972 f630 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaOnly2you Only2you

November 03 2019

edarcy
10:45
9841 24cc 390
Reposted fromBabson Babson viakasiakocimietka kasiakocimietka

November 02 2019

edarcy
11:13
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation

October 31 2019

edarcy
16:02
2935 719e 390
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin

October 30 2019

edarcy
22:31
edarcy
22:29

October 28 2019

edarcy
19:14
3640 caf4 390
Reposted fromdilma dilma viaaimiak aimiak
edarcy
17:23
Trzeba się cieszyć, że się przeżyło wojnę, że jest świat. A świat to też pachnąca bazylia i kolorowe owoce mango. A jak ktoś nie cieszy się z mango, może się cieszyć jabłkami kosztelami lub wczesną papierówką. A jeśli nie rośnie u niego papierówka, to zwykłą sosną. To wielka frajda mieć świadomość, że się żyje. Nie trzeba aż wojny, żeby się cieszyć życiem.
— Hanna Kral, "Puzzle z Hanną Krall", 13.05.15, Gazeta Wyborcza Duży Format
Reposted from1923 1923 vianylony-z-baltony nylony-z-baltony

October 21 2019

edarcy
13:49
5158 1017 390
Reposted frompiehus piehus viakatastrofo katastrofo

October 12 2019

edarcy
15:33
1014 cbff 390
Reposted fromowca owca vialoveistrue loveistrue

October 07 2019

edarcy
14:02
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaciarka ciarka

October 06 2019

edarcy
19:16
8971 3376 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamhsa mhsa
edarcy
15:03
9011 6e4a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl