Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

edarcy
22:21
2912 398c 390
Reposted fromkaiee kaiee viaoll oll
edarcy
22:21
4506 d76b 390
Reposted fromoll oll
edarcy
22:20
6964 883d 390
Reposted fromoll oll

June 21 2017

edarcy
22:12
0951 792d 390
Reposted fromemms emms viaoll oll

June 16 2017

edarcy
14:06
edarcy
14:06
4969 546c 390
Reposted fromoll oll viaiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff
edarcy
14:06
14:05
Im dłużej siedzisz w swoim pokoju tym trudniej ci się z niego wydostać.
— (via deprywacja)
edarcy
14:04
I masz to uczucie w sobie, takie ciepełko gdy na niego patrzysz. I to powoduje, że wstajesz i chcesz być lepsza, nie boisz się, idziesz z głową do góry po swoje.
— almostlover 07042017
edarcy
14:03

June 11 2017

edarcy
22:06
9819 0b89 390
Reposted fromdailylife dailylife
edarcy
22:03

Odkąd Cię pokochałem, moja samotność zaczyna się dwa kroki od Ciebie.

— Jean Giraudoux
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viadailylife dailylife
edarcy
22:03
Miliony marzą o nieśmiertelności, równocześnie nie wiedząc, co ze sobą zrobić w deszczowe niedzielne popołudnie.
— Susan Ert
Reposted fromvesania vesania viadailylife dailylife
edarcy
22:02
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique viadailylife dailylife
edarcy
22:01
Ale temu uśmiechowi nie można było się oprzeć. Ten uśmiech mógłby wygrywać wojny i leczyć raka.
— John Green "19 razy Katherine"
edarcy
21:59
6879 066a 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viadailylife dailylife

June 10 2017

edarcy
22:29
1526 6049 390
tak właśnie
edarcy
22:28
edarcy
22:18
Zawsze jest ten przyszły tydzień, przyszły miesiąc, przyszłe kiedykolwiek.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
edarcy
00:25
8158 7150
Reposted fromkyte kyte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl