Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

edarcy
20:47
edarcy
20:45
8760 f82e 390
Reposted fromyikes yikes viamyszkaminnie myszkaminnie
edarcy
20:37
edarcy
20:30
0384 3993 390
january
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viaBeatNick BeatNick
edarcy
20:27
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viawakemeupx wakemeupx
20:26
0806 259f 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadontaskmewhy dontaskmewhy

February 12 2019

edarcy
22:00
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viakurwajegomac kurwajegomac
edarcy
21:57
5667 73a8 390
Reposted fromNocephya Nocephya vialaluna laluna
edarcy
21:50
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viael-kaktus el-kaktus
edarcy
21:36
2624 4aec 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaPolinda Polinda
edarcy
21:34
7163 7020 390
Reposted fromnyaako nyaako viaendlessmemories endlessmemories
edarcy
21:29
Nie módlcie się o łatwe życie. 
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi. 
— John F. Kennedy
Reposted fromlovvie lovvie viamyszkaminnie myszkaminnie
edarcy
21:25
Znacie takich ludzi, z którymi nie widzieliście się całe wieki, a kiedy znowu się spotykacie, czujecie, jakbyście się w ogóle nie rozstawali? Trzymajcie się ich.
— Brittainy C. Cherry
edarcy
21:24
    Często ludzie wybaczają innym, tylko po to aby tamci wciąż byli cząstką ich świata.
     
— julkiii.photoblog.pl
Reposted fromwelovekate welovekate viaimpressive impressive
edarcy
21:23
edarcy
21:12
8411 cc7a 390
21:12
9199 52da 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viahelenburns helenburns

February 10 2019

edarcy
19:14
5989 4cc6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
edarcy
19:14
5109 968c 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaluna laluna

February 08 2019

edarcy
23:04
5171 1480 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl