Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

edarcy
18:28
Reposted fromFlau Flau viaunmadebeds unmadebeds

May 18 2019

edarcy
01:47
7238 ce23 390
Reposted frompunisher punisher viaimpressive impressive
edarcy
01:47
9160 fd90 390
Reposted fromglasswicc glasswicc viaimpressive impressive

May 15 2019

edarcy
21:20
9033 7ecb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialoveistrue loveistrue
edarcy
21:10
2713 66f7 390
Reposted fromzciach zciach vialaluna laluna
edarcy
20:42
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viainsanedreamer insanedreamer

May 14 2019

edarcy
18:22
0249 a16c 390
Reposted fromoll oll viamyszkaminnie myszkaminnie
edarcy
18:21
edarcy
18:18
1799 ea9e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
edarcy
18:18
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoxygenium oxygenium
edarcy
18:18
2325 d556 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaWlodara Wlodara

May 11 2019

edarcy
11:33
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialoveistrue loveistrue

May 08 2019

edarcy
21:04
0856 fa60 390
edarcy
21:03
5096 8da9 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaOnly2you Only2you
edarcy
20:55
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
edarcy
20:49
5626 a7c8 390
Reposted fromtichga tichga viaszarakoszula szarakoszula
edarcy
20:47
3824 fc9f 390
Reposted fromasxhin asxhin viawishyouwerehere wishyouwerehere

May 06 2019

edarcy
21:15
9236 e289 390
Reposted fromciarka ciarka vianiiks niiks
edarcy
21:00
9881 1b0e 390
Reposted frommamadynia84 mamadynia84 viasgrialux3 sgrialux3
edarcy
15:12
8577 bd1b 390
A. Ciarkowska "Pestki" 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl