Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2020

edarcy
12:50
2949 2063 390
Reposted fromeyelyn eyelyn viamhsa mhsa
edarcy
12:45
Reposted fromgruetze gruetze viascorpix scorpix
Sponsored post
soup-sponsored
06:46
 
 

May 12 2020

edarcy
13:05
4945 c589 390
Reposted fromSturnus Sturnus viaadora-belle adora-belle
edarcy
13:05
i myślą przywieram do twego imienia
tak
jak rękoma przywieram do twej szyi
— Poświatowska.
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamyszkaminnie myszkaminnie
edarcy
13:03
9127 4103 390
Reposted frompiehus piehus viamyszkaminnie myszkaminnie

May 04 2020

edarcy
12:18
5304 e750 390
Call me be your name
Reposted frommystery-of-love mystery-of-love viabagatela bagatela
edarcy
12:17
4715 5b60 390
Reposted fromtoganja toganja vianot-alice not-alice
edarcy
12:14
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viafoodforsoul foodforsoul
edarcy
12:14
2254 6bd9 390
Reposted fromcatarino catarino viafoodforsoul foodforsoul

April 16 2020

edarcy
12:53
6136 5ecb 390
Reposted fromonhigh onhigh vialexxie lexxie

April 14 2020

edarcy
12:32

April 08 2020

15:14
edarcy
14:52
7082 e583 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacountingme countingme
edarcy
14:51
7502 b870 390
Natalia Butko
Reposted fromhrafn hrafn viacountingme countingme
edarcy
14:51
Choćby wszyscy postanowili, że nie, wiosna i tak przyjdzie.
— Věroslav Mertl
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacountingme countingme

March 04 2020

edarcy
20:08
8783 c338 390
Reposted fromnyaako nyaako viaolalaa olalaa
edarcy
20:07

Zawodzą nas tylko ludzie, wobec których mamy jakieś oczekiwania.

Reposted frommefir mefir viaolalaa olalaa

February 10 2020

edarcy
17:13
edarcy
17:13
2060 9a07 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viamyszkaminnie myszkaminnie
edarcy
16:17
Reposted frombluuu bluuu vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...