Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2020

edarcy
17:13
edarcy
17:13
2060 9a07 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viamyszkaminnie myszkaminnie
edarcy
16:17
Reposted frombluuu bluuu vialaluna laluna

February 05 2020

edarcy
16:15
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viamyszkaminnie myszkaminnie
edarcy
16:13
0089 093a 390
Ronda, Spain
edarcy
16:11
0978 bdff 390
Reposted frompiehus piehus viaciarka ciarka

January 19 2020

edarcy
09:06
edarcy
09:02
edarcy
09:02
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaEtien Etien
edarcy
08:59
6801 fe8f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabagatela bagatela

January 12 2020

edarcy
20:48
5420 ac6d 390
Reposted fromolbaria olbaria vialexxie lexxie
edarcy
20:44
1352 c950 390
Reposted fromnutt nutt vialikecrazycrazycrazy likecrazycrazycrazy
edarcy
20:44
3189 d43c 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vialaluna laluna
edarcy
20:36
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax vialexxie lexxie

January 08 2020

edarcy
22:08
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viaMsChocolate MsChocolate

January 06 2020

edarcy
20:15
7090 dadf 390
Reposted fromnutt nutt viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

December 31 2019

edarcy
18:05
3391 e62d 390
Nie, nie mogę się go pozbyć. 
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
edarcy
17:55
1474 3d00 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
17:55
edarcy
17:54
3652 b692 390
Reposted fromcynamone cynamone vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl